لیست قیمت خدمات خشکشویی و اتو

مانتو شلوار اداری

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو : ۷۰۰۰

مانتو مجلسی

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو : ۸۰۰۰

مانتو معمولی

 • خشکشویی : ۱۱۰۰۰
 • اتو : ۶۰۰۰

دامن

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

کت و دامن

 • خشکشویی : ۱۷۰۰۰
 • اتو : ۹۰۰۰

کت و شلوار

 • خشکشویی : ۲۲۰۰۰
 • اتو : ۱۲۰۰۰

کت تک

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو : ۶۰۰۰

شلوار پارچه ای

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

شلوار جین

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

تی شرت

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

سارافون

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو : ۷۰۰۰

سویشرت

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو : ۶۰۰۰

روسری و شال

 • خشکشویی : ۵۰۰۰
 • اتو : ۳۰۰۰

چادر

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو : ۵۰۰۰

پالتو کوتاه نگین دار

 • خشکشویی : ۳۵۰۰۰
 • اتو : ۲۳۰۰۰

پالتو بلند نگین دار

 • خشکشویی : ۴۰۰۰۰
 • اتو : ۲۵۰۰۰

پالتو بلند

 • خشکشویی : ۲۹۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰۰

پالتو کوتاه

 • خشکشویی : ۲۵۰۰۰
 • اتو : ۱۳۰۰۰

پالتو (چرم)

 • خشکشویی : ۲۶۹۰۰۰
 • اتو : ۱۳۸۰۰۰

کاپشن چرم

 • خشکشویی : ۴۹۰۰۰
 • اتو : ۳۹۰۰۰

کاپشن پر

 • خشکشویی : ۳۱۰۰۰
 • اتو :

بارانی

 • خشکشویی : ۱۷۰۰۰
 • اتو : ۸۰۰۰

بارانی (چرم یا جیر)

 • خشکشویی : ۱۵۹۰۰۰
 • اتو : ۷۹۰۰۰

شلوارک

 • خشکشویی : ۶۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

کت جیر

 • خشکشویی : ۱۱۲۰۰۰
 • اتو : ۵۶۰۰۰

کلاه

 • خشکشویی : ۹۰۰۰
 • اتو :

دستکش

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو :

کفش اسپرت

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو :

روپوش

 • خشکشویی : ۸۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

کاپشن معمولی

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو :

کیف معمولی

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو :

کیف چرم

 • خشکشویی : ۳۰۰۰۰
 • اتو :

کیف جیر

 • خشکشویی : ۵۰۰۰۰
 • اتو :

پیراهن زنانه بلند

 • خشکشویی : ۱۱۰۰۰
 • اتو : ۹۰۰۰

لباس دو تکه

 • خشکشویی : ۱۷۰۰۰
 • اتو : ۹۰۰۰

لباس عروس ساده

 • خشکشویی : ۲۰۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰۰

لباس عروس نگین دار

 • خشکشویی : ۲۹۰۰۰
 • اتو : ۱۹۰۰۰

لباس خواب زنانه

 • خشکشویی : ۲۵۰۰۰
 • اتو : ۱۲۰۰۰

لباس شب نگین دار

 • خشکشویی : ۳۰۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰۰

بوت بلند زنانه

 • خشکشویی : ۶۹۰۰۰

نیم بوت زنانه

 • خشکشویی : ۴۹۰۰۰

کت و شلوار و جلیقه

 • خشکشویی : ۲۴۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰۰

کت تک

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو : ۶۰۰۰

کت جیر

 • خشکشویی : ۱۱۲۰۰۰
 • اتو : ۵۶۰۰۰

کت (چرم)

 • خشکشویی : ۷۹۰۰۰
 • اتو : ۵۹۰۰۰

شلوار پارچه ای

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

شلوار کتان

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۳۰۰۰

شلوار جین

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

شلوارک

 • خشکشویی : ۶۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

پیراهن

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

پیراهن سفید

 • خشکشویی : ۸۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

تی شرت

 • خشکشویی : ۷۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

اورکت

 • خشکشویی : ۱۸۰۰۰
 • اتو : ۹۰۰۰

بارانی

 • خشکشویی : ۱۷۰۰۰
 • اتو : ۸۰۰۰

بارانی (چرم یا جیر)

 • خشکشویی : ۱۶۹۰۰۰
 • اتو : ۷۸۰۰۰

پلیور

 • خشکشویی : ۱۰۰۰۰
 • اتو : ۵۰۰۰

ژاکت

 • خشکشویی : ۱۰۰۰۰
 • اتو : ۵۰۰۰

پالتو بلند

 • خشکشویی : ۳۰۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰۰

پالتو کوتاه

 • خشکشویی : ۲۵۰۰۰
 • اتو : ۱۳۰۰۰

پالتو (چرم)

 • خشکشویی : ۲۶۹۰۰۰
 • اتو : ۱۳۸۰۰۰

کاپشن چرم

 • خشکشویی : ۸۹۰۰۰
 • اتو : ۴۸۰۰۰

کراوات

 • خشکشویی : ۶۰۰۰
 • اتو : ۳۰۰۰

کلاه

 • خشکشویی : ۹۰۰۰
 • اتو :

دستکش

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو :

کفش جیر

 • خشکشویی : ۲۰۰۰۰
 • اتو :

کفش اسپرت

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو :

نیم بوت مردانه

 • خشکشویی : ۴۹۰۰۰
 • اتو :

روپوش

 • خشکشویی : ۸۰۰۰
 • اتو : ۴۰۰۰

کاپشن پر

 • خشکشویی : ۳۱۰۰۰
 • اتو :

کاپشن معمولی

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو :

کیف چرم

 • خشکشویی : ۳۰۰۰۰
 • اتو :

کیف جیر

 • خشکشویی : ۵۰۰۰۰
 • اتو :

سویشرت

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو : ۶۰۰۰

بلوز پنبه ای

 • خشکشویی : ۱۱۰۰۰
 • اتو : ۵۰۰۰

ملحفه یکنفره

 • خشکشویی : ۸۰۰۰
 • اتو : ۵۰۰۰

ملحفه دو نفره

 • خشکشویی : ۱۰۰۰۰
 • اتو : ۷۰۰۰

پتو یکنفره

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو :

پتو مسافرتی

 • خشکشویی : ۹۰۰۰
 • اتو :

پتو دونفره

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو :

روبالشتی

 • خشکشویی : ۴۰۰۰
 • اتو : ۲۰۰۰

روفرشی ۹ متری

 • خشکشویی : ۱۷۰۰۰
 • اتو :

روفرشی ۱۲ متری

 • خشکشویی : ۲۳۰۰۰
 • اتو :

روفرشی ۶ متری

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو :

روکش ماشین

 • خشکشویی : ۴۸۰۰۰
 • اتو :

رو مبلی یکنفره

 • خشکشویی : ۱۴۰۰۰
 • اتو :

رو مبلی دو نفره

 • خشکشویی : ۲۴۰۰۰
 • اتو :

رو مبلی سه نفره

 • خشکشویی : ۲۹۰۰۰
 • اتو :

رومیزی (معمولی)

 • خشکشویی : ۹۰۰۰
 • اتو :

لحاف یکنفره

 • خشکشویی : ۱۸۰۰۰
 • اتو :

لحاف دو نفره

 • خشکشویی : ۲۴۰۰۰
 • اتو :

روتختی یکنفره

 • خشکشویی : ۱۵۰۰۰
 • اتو : ۱۱۰۰۰

روتختی دونفره

 • خشکشویی : ۱۶۰۰۰
 • اتو : ۱۲۰۰۰

قالیچه کوچک

 • خشکشویی : ۱۰۰۰۰
 • اتو : ۷۰۰۰

پادری

 • خشکشویی : ۹۰۰۰
 • اتو :

سرویس پارچه ای آشپزخانه

 • خشکشویی : ۲۵۰۰۰
 • اتو :

پرده معمولی (متری)

 • خشکشویی : ۴۰۰۰
 • اتو : ۱۵۰۰

زیرپرده (متری)

 • خشکشویی : ۲۰۰۰
 • اتو : ۱۰۰۰

پرده آستری( متری )

 • خشکشویی : ۴۵۰۰
 • اتو :

پرده مخمل

 • خشکشویی : ۴۰۰۰۰
 • اتو : ۲۰۰۰۰

حوله حمام بزرگ

 • خشکشویی : ۱۲۰۰۰
 • اتو :

حوله حمام کودک

 • خشکشویی : ۱۰۰۰۰
 • اتو :

حوله دستشویی

 • خشکشویی : ۶۰۰۰
 • اتو :

پارچه متری

 • خشکشویی : ۴۰۰۰
 • اتو : ۲۰۰۰

رنگرزی مانتو

 • قیمت : ۳۰۰۰۰

رنگرزی شلوار

 • قیمت : ۲۵۰۰۰